Puppy's

Update 20 augustus 2021

Dit najaar verwachten wij de geboorte van black & tan en ruby puppy's.  Meer info via de.hippomaan@telenet.be of 0476 386 167

Ik beantwoord uw vraag zo snel mogelijk.

Indien u na twee dagen nog geen antwoord kreeg, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

Hartelijk dank !

Nieuw leven op de wereld zetten is een grote verantwoordelijkheid.  Dit mag pas gebeuren indien de weg vooraf bepaald is en de risico's minimaal zijn.  Zo worden alle kansen aan het nieuwe leven gegeven. 

Daarom worden onze Cavaliers regelmatig gecontroleerd voor hartaandoeningen d.m.v. hartechografie, door Dr. Ingrid Putcuyps, cardiologe in het dierenartsencentrum "Hond en Kat" te Astene. De ouders van onze puppy's hebben allen een positief fokadvies gekregen.  Ze zijn getest op en vrij bevonden van patella luxatie. Zodra de leeftijd het toelaat, worden onze Cavaliers getest voor syringomyelia d.m.v. een MRI scan. Via DNA analyse worden ze getest voor de aandoeningen Episodic Falling Disease en Curly Coat - Dry Eye.  Alle gezondheidsdocumenten zijn ter plaatse ter inzage. 

De puppy's worden geboren en groeien op in ons gezin. De pups worden in elk van hun ontwikkelingsfases begeleid en worden gesocialiseerd volgens hun leeftijd. 

Elke pup wordt geïdentificeerd d.m.v. een microchip en geregistreerd bij de DOGID, correct gevaccineerd  en ingeschreven in het stamboek van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus.  De afstamming wordt bevestigd door DNA analyse. 

Ik voel mij bevoorrecht om voor onze Cavaliertjes en hun puppy's te kunnen zorgen. Elke pup heeft  recht op een fijne thuis waar hij gewenst en verlangd wordt en een mooi leven tegemoet gaat.  Ook wanneer de pup naar u verhuisd is, blijf ik steeds beschikbaar voor vragen over uw Cavaliertje.

Steeds vrijblijvende info mogelijk via mail de.hippomaan@telenet.be of telefonisch op +32 (0)476 386 167

Mails worden zo spoedig mogelijk beantwoord.
Indien u binnen de 2 dagen geen antwoord ontvangen heeft,
stuur uw mail dan opnieuw of neem (bij voorkeur) telefonisch contact op.

Van harte dank ! 

Chiots

Mettre une vie au monde est une grande responsabilité. Cela ne peut se faire que si le chemin soit bien  stipulé et les risques bien calculés.  C'est pourquoi nos Cavaliers sont controlés régulièrement pour les tares cardiaques par echographie, fait par le Dr. Ingrid Putcuyps, cardiologue au Centre vétérinaire "Hond en Kat" à Astene. 

Nos reproducteurs ont reçu un avis d'élevage favorable et sont indemnes de luxation de la rotule.  Dès que l'âge le permet, nos Cavaliers sont controlés pour la syringomyélie par scanner IRM. Ils sont testés par analyse ADN pour les maladies Episodic Falling et Curly Coat - Dry Eye.  Tous les documents sanitaires sont à conseiller sur place. 

Nos chiots sont élevés au sein de notre foyer. Ils sont habitués à une vie de famille ainsi qu'au monde  extérieur selon leur âge.  Nos chiots sont vaccinés correctement et identifiés par puce électronique enrégistrée à la DOGID.  Ils sont inscrits dans le Livre d'Origine Saint-Hubert.  La descendance est contrôlée par test ADN. 

Je me sens priviligée de pouvoir prendre soin de mes Cavaliers et des nouvelles vies. Mon désir est que nos chiots soient bien accueillis dans leur nouveau foyer et bien suivis le long de leur vie.  Je reste toujours à votre disposition. 

© De Hippomaan - HK13405107 - BTW: BE0782145345 - Webdesign & Onderhoud: Dogsite.be